Remissvar över slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6) 

2022-06-09 Remissvar SOU2022:6

Remissvar över slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6) 

Avseende forskning och utveckling för hälso- och sjukvårdens beredskap yttrade vi os som följt:

Vi är positivt inställda till att inrätta ett katastrofmedicinskt råd som expertstöd till Socialstyrelsen. Väl värt att påpeka är att Svenskt Nationellt Råd inom Katastrofmedicin startades för att samla universitetsanknutna akademiker inom ämnet i Sverige. Mellan 2001 och 2017 utlyste Socialstyrelsen årligen forskningsmedel inom det katastrofmedicinska fältet. De senaste fyra åren har inga nya forskningsmedel utlysts, vilket haft kännbara negativa effekter på nyrekrytering av forskare till ämnet på universiteten.

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

SOU2022:6

Publicerad 23 februari 2022

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/02/sou-20226/

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin är remissinstans för slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga levereras (S2022/01247)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *